Wij zijn de Meisjes van de Ronde Tafel.

In de Meisjes van de Ronde Tafel bundelen we onze talenten voor het transformatief begeleiden van groepen, zodat het groepspotentieel vrij komt.

Ons motto is dat iedere werknemer in jullie bedrijf en ieder teamlid van onschatbare waarde is. En dat je kunt vertrouwen op de onderstroom.

Die doet namelijk precies vertelt wat er nodig is...als je maar luistert.

Oprichtster Luisterschool

Drs. Saskia Zwijnenburg

Saskia Zwijnenburg is onze psychologe en luisterexpert. Ze creëerde in haar Luisterschool de Luisterboomâ“’ methode waarin je kunt luisteren naar wat er leeft in jouw onderstroom. Worstelingen waar je al jaren mee zit, ontwar je onder haar begeleiding in haar 7 simpele luisterstappen en kun je zelfs beëindigen. Zij leert je communiceren door te luisteren en dat is simpeler dan we allemaal denken.

Saskia is een bezielde onderneemster met een diep verlangen de onderstroom in de wereld te helen. Als coach/mentor voor empathische, vernieuwende vrouwen, mannen en kinderen, begeleid ze al jaren individuele coachee's die helderheid in zichzelf, hun levenspad en hun relaties wensen.

Samen met Hanneke creëerde Saskia Onderstroomluisteren©, waarbij ze haar luisterkracht ook toegankelijk maakt voor groepen.

Interactieonderzoeker & relatie-expert

Dr. ir. Hanneke J. Nijland

Hanneke Nijland heeft ruim 20 jaar ervaring in wetenschappelijk onderzoek naar percepties, relaties en dialoog. Met een PhD strategische communicatie heeft zij een talent voor het zien van verbanden, patronen en wat er in het moment nodig is. Daarnaast weet ze als gecertificeerd luistercoach, relatiecounselor en ervaren schaduwwerkfacilitator mensen met zichzelf en elkaar te verbinden, en een veilige ruimte te scheppen waarin iedereen gewaardeerd wordt. Ze houdt evenveel van nuchter denken als van ruimte voor diepe ervaringen.

Na het volgen van de Luistercoach-opleiding bedacht Hanneke dat Saskia's luistermethode in aangepaste vorm  bij uitstek geschikt zou zijn voor luisteren binnen teams. Saskia stelde voor dat samen te doen en na een incubatietijd van een kleine twee jaar werden de Meisjes van de Ronde Tafel en hun bijzondere groepsluisterproces  geboren.

Onze uitgangspunten:

1) Polariteiten zijn goud waard. Alleen als je teveel naar een kant kijkt, de stroom teveel een kant opgaat, krijg je schuring en disbalans. En verlies je het zicht op het 'goud' in je organisatie.

2) Het is veilig en nódig om te zijn wie je bent. We hebben een diepe waardering voor íedereen's perspectief, waarbij we ervoor zorgen dat elk groepslid zich gezien en gehoord voelt.

3) De onderstroom bereiken is de sleutel tot heelwording van je team.

Onderstroomluisteren© is een bijzonder effectieve manier om dat te doen.

Meer weten? Stuur ons een bericht!